Samisk kultur i Norge

Samene lever i dag i Norge, Sverige, Finland og Russland, og regnes som urbefolkning i Norge. De har livnært seg på jakt og fiske i generasjoner, og har levd i samråd med naturen. I nyere historisk tid har samene gjennomgått undertrykkelse oNFSA.4450AB_Skallebåndg trakassering, i religiøs, kulturell og økonomisk forstand. Dette er i de seneste tiår, forsøkt kompensert, ved blant annet opprettelsen av et norsk Sameting i 1989, og en egen samisk nasjonaldag, 6. februar.

Språk

Samisk språk er en gruppe av hele 11 forskjellige språk, som alle tilhører den finsk-ugriske språkgrenen. Av disse er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk de mest kjente, og de som brukes mest i skriftlig kommunikasjon. Samisk språk er generelt utrydningstruet, og det er gjort tiltak i form av undervisning i den offentlige skolen, bruk av samisk på TV, osv.

Flagg

Samene har sitt eget flagg, i fargene gult, rødt, blått og grønt. Dette ble til under Samekonferansen i Åre i 1986.

Geografi

Sameland, eller Sápmi som det heter på nord-samisk, er en samlebetegnelse på det geografiske området som samene befinner seg i. Sápmi strekker seg over den nordlige delen av Fennoskandia.

Musikk

Joiken har vært sentralt i samisk musikkultur, og er i Norge blitt integrert i mer moderne musikalske uttrykk gjennom den folkekjære artisten Mari Boine. Andre kjente artister er Wimme Saari, Frode Fjellheim og Adjágas.

Religion

Samereligion er en naturreligion, hvor gudene i stor grad gjenspeilet naturkreftene. Presten kalles en noaide, og bruker en runebomme. Fra 1800-tallet, da misjoneringen begynte, ble samisk religion satt under press, og i noen grad integrert med kristne religiøse uttrykk.

Bekledning

Den tradisjonelle samiske festdrakten kalles samekofte, og består av sterke farger, som oftest blått og rødt. Det tradisjonelle fottøyet heter skaller, og er laget av reinsdyrskinn.

Mat

Reinsdyrkjøtt i ulike former er kanskje det flest mennesker forbinder med det samiske kjøkken. Andre retter er pjalt og bidos.